kancelaria z doktorami i profesorami prawa
Kancelaria Warszawa
KARNE, KARNE SKARBOWE WYKROCZENIA
APELACJA KASACJA POMÓWIENIA TAKŻE PRZEZ ŚWIADKA KORONNEGO
SKARGA DO STRASBURGA SKARGA KONSTYTUCYJNA
NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWE PODZIAŁ MAJĄTKU
ROZWODY RODZINNE SEPARACJE
OBSŁUGA FIRM GOSPODARCZE KOMORNICZE ODSZKODOWAWCZE
SPADKI ZACHOWKI TESTAMENTY DAROWIZNY
WYPADKI SAMOCHODOWE POZWOLENIA NA BROŃ
LUSTRACJA KWERENDY AUTOLUSTRACJA

1. Opinie – ekspertyzy doktorów i profesorów w kilkudziesięciu dziedzinach (psychiatria, psychologia, rachunkowość, informatyka, nieruchomości, prawo karne i cywilne etc.). Podważamy i obalamy opinie biegłych.


2. Byli komornicy z doświadczenia znający możliwości skutecznych działań na rzecz Klienta oraz luki w prawie.


3. Sprawdzeni detektywi wyposażeni w urządzenia techniczne i kontakty zgromadzą na rzecz Klienta mocny materiał dowodowy także dla Sądu.


4. Dziennikarze śledczy – korzystając ze swoich ustawowych przywilejów jak np. prowokacja – naświetlą kulisy spraw oraz mogą je nagłośnić w mediach.

5. Specjaliści w przeprowadzaniu lustracji wskazanej osoby w archiwach Instytutu Pamięci Narodowej i innych.


6. Skuteczni mediatorzy i negocjatorzy w najbardziej skomplikowanych sprawach.


7. Informatycy śledczy dotrą do osób, które w poczuciu anonimowości i bezkarności nękają naszych Klientów w pomówieniami w Internecie oraz zgromadzą materiał dowodowy także dla Sądu.


8. Fundacje działające na rzecz osób poszkodowanych czy pokrzywdzonych w konkretnych sprawach, np. molestowania seksualnego, dyskryminacji, starkingu, wypadków – w tym drogowych

Ukończone studia na Uniwersytecie Warszawskim i obrona doktoratu
oraz aplikacja adwokacka u jednego z najwybitniejszych polskich profesorów.
Wykłady oraz konferencje naukowe
na kilku uczelniach Europy Zachodniej.
Doświadczenie, czyli wieloletnia praca
czyniąca mistrzowskie wyniki.
Wychowawca, promotorka, recenzentka ponad 200 magistrów prawa,
w trakcie habilitacji.
Jako doktor nauk prawnych
częsty ekspert w dużych mediach.
Prezes zarządu
Fundacji Kobiet Prawników.
OFENSYWNIE I SKUTECZNIE
WYCISKAMY 100% Z KAŻDEJ SPRAWY

Visit Us On FacebookVisit Us On Youtube
Adwokat Iwona Zielinko Kancelaria Warszawa